SCP: oudere tehuisbewoners vinden zorg gehaast

op .

Uit bijgaand onderzoek blijkt  dat de gegeven zorg die te declareren is kwalitatief goed is. Het is jammer dat gesprekken over levensvragen of stilzwijgende aanwezigheid bij ouderen nog niet in een DBC of ZZP (zorg zwaarte pakket) voorkomen. Misschien een onderwerp voor de nieuwe regering?

Twee op de vijf bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen vindt dat personeel te weinig tijd en aandacht voor hen heeft. Dat concludeert het Sociaal en Cultureel planbureau (SCP) in een woensdag bekendgemaakt rapport. Vijf jaar geleden onderzocht het SCP ook wat bewoners van de tehuizen van de zorg vonden. De conclusies waren destijds ongeveer hetzelfde, stelt het SCP.

Gehaaste zorg

De bewoners vinden de zorg te gehaast. Ook is er geen tijd om met hen over levensvragen te praten als ze daaraan behoefte hebben. Verpleeghuisbewoners zeggen dat ze te weinig autonomie over hun leven hebben en te weinig privacy ervaren.


De helft van hen kan niet zelf bepalen wanneer ze opstaat uit bed. Een op de vier mensen met lichamelijke ziekten mag niet zelf bepalen wanneer hij of zij naar het toilet gaat. Ook klagen mensen dat personeel de kamer binnenkomt zonder te kloppen.

Sociale contacten

Het SCP ondervroeg ongeveer 1.500 bewoners of hun familieleden dan wel vrienden. Bijna vijftien procent van de bewoners van verpleeg- of verzorgingstehuizen zegt meer sociale contacten te hebben dan vroeger. Maar meer dan de helft van de groep zegt sinds de verhuizing juist minder contact te hebben.
Meer dan 90 procent van de tehuisbewoners zegt toch tevreden te zijn met de zorg die ze ontvangt en de manier waarop het personeel de bewoners behandelt.

Brancheorganisatie Actiz wil vooral dit punt aanstippen. Volgens een woordvoerster doen de medewerkers in de zorg hun stinkende best om het werk zo goed mogelijk te doen. Dat valt niet mee, want zorginstellingen worden gekort op de tarieven. Daardoor moeten dezelfde aantallen mensen meer werk verrichten. Actiz heeft daarover al meermalen aan de bel getrokken bij onder meer de overheid. Volgens een woordvoerster wil de organisatie een discussie op gang brengen over wat Nederland overheeft voor de ouderenzorg. (ANP)