UITNODIGING TOT OVERLEG VAN ACTIZ

op .

Gisteren, op 7 juni 2010, overlegden cao partijen betrokken bij de cao VVT opnieuw over een te bereiken resultaat.

UITNODIGING TOT OVERLEG VAN ACTIZ


 


Gisteren, op 7 juni 2010, overlegden cao partijen betrokken bij de cao VVT opnieuw over een te bereiken resultaat. Tevergeefs, de bonden trokken zich opnieuw terug en zouden zich gaan beraden over het vervolg tijdens een onderlinge bespreking op 14 juni 2010.


 


Toch is ook ActiZ en BTN veel gelegen aan een vervolg van het overleg, sterker nog, aan een resultaat. Daar waar het in het overleg tot op heden voor wat betreft de vakbonden vooral ging over het leeftijdsverlof, blijkt dat ActiZ en BTN dit niet los willen zien van andere onderdelen van een cao akkoord.


 


Zij nodigen derhalve partijen uit voor een nieuw overleg en wel op 16 juni 2010. Ook de werkgeversorganisaties vinden het noch in het belang van werkgevers als werknemers als er sprake gaat zijn van een slepend cao conflict. De voorstellen die op 16 juni 2010 op tafel zullen komen behelzen een totaalpakket waarbij naast het leeftijdsverlof ook andere onderwerpen als loon, werkgelegenheid wmo, scholing en employability, stagevergoeding en harmonisering van de toeslagen (ORT, een hekel onderwerp!) aan de orde komen. Voorwaar geen makkelijke opgaaf, maar alleszins het proberen waard.


 


Nu maar zien hoe de werknemersorganisaties reageren, per slot van zake blijft de toon van eerdere besprekingen vaak hangen.