Scholingsmodel voor verpleegkundigen goedgekeurd door VWS

op .

Het ministerie van VWS heeft het door de MBO Raad en HBO-raad gezamenlijk ontwikkelde 'Scholingsmodel voor verpleegkundigen' goedgekeurd. Dit Scholingsmodel geldt voor verpleegkundigen die niet voldoen aan de werkervaringeis voor herregistratie in het Wet BIG–register.

Scholingsmodel voor verpleegkundigen goedgekeurd door VWS

Het ministerie van VWS heeft het door de MBO Raad en HBO-raad gezamenlijk ontwikkelde 'Scholingsmodel voor verpleegkundigen' goedgekeurd. Dit Scholingsmodel geldt voor verpleegkundigen die niet voldoen aan de werkervaringeis voor herregistratie in het Wet BIG–register.

Herregistratie voor verpleegkundigen is een belangrijk onderdeel van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG). Deze wet bevordert en bewaakt de kwaliteit van de zorg.

Inhoud

Mbo-instellingen en hogescholen die een licentie hebben of geaccrediteerd zijn voor de initiële opleiding tot verpleegkundige (niveau 4 en 5), krijgen het Scholingsmodel gratis. Het Scholingsmodel bevat onder andere informatie over deelkwalificaties, eindtermen, leerdoelen, leeractiviteiten, studiebelastinguren, toetsing/examinering en een adviesprijs voor de contractactiviteiten. Het is onafhankelijk van de visie op onderwijs van de afzonderlijke onderwijsinstellingen. Het model is ontwikkeld met subsidie van het ministerie van VWS dat derhalve het scholingsmodel nu heeft goedgekeurd.


 


Zie model hier