Partijen VVT weer aan tafel

op .

De werkgevers en de vakbonden van de sector verpleeg- en verzorgingshuizen en de thuiszorg hervatten 6 juni het eerder vastgelopen cao-overleg. De bonden hebben positief gereageerd op een uitnodiging van de werkgevers.

 

Partijen VVT weer aan tafel

De werkgevers en de vakbonden van de sector verpleeg- en verzorgingshuizen en de thuiszorg hervatten 6 juni het eerder vastgelopen cao-overleg. De bonden hebben positief gereageerd op een uitnodiging van de werkgevers.

Salarisverhoging

In april liepen de onderhandelingen voor de CAO VVT vast, onder meer omdat de werkgevers geen ander salarisbod konden doen dan vasthouden aan de nullijn. Tijdens een actie op 19 mei overhandigden de bonden de werkgevers een verklaring met daarin de eis voor koopkrachtbehoud van 1,5 procent. Vakbondsleden noemden de houding van de werkgevers toen ‘weinig respectvol’. Volgens de bonden hebben de werkgevers zich dat aangetrokken.

Bonden positief gestemd

Ook de recent afgesloten cao’s voor ambtenaren en schoonmaakpersoneel en de kantelende publieke opinie hebben volgens de bonden bijgedragen aan deze beslissing bijgedragen. Derhalve een positieve stemming bij de bonden: "De signalen van werkgevers zijn serieus, maar uiteindelijk moet dit natuurlijk nog in de gesprekken blijken.", aldus een onderhandelaar. De eerste gesprekken zijn op 6 juni gepland. De bonden willen graag voor 1 juli een akkoord bereiken voor de leden.