ESF aanvragen VVT goedgekeurd

op .

Informatie over de subsidieregeling van het Europees Sociaal Fonds.

ESF aanvragen VVT goedgekeurd

A+O VVT heeft als ESF aanvrager voor de VVT branche een positieve beschikking ontvangen voor de clusteraanvraag van VVT van februari 2010. De deelnemende instellingen aan de clusteraanvraag zijn inmiddels hierover geïnformeerd.

ESF 2007-2013

Het aanspreekpunt voor de uitvoering van de subsidieregeling van het Europees Sociaal Fonds is het ESF Projectbureau A+O VVT. Namens het bestuur van de Stichting A+O VVT draagt het projectbureau zorg voor de dagelijkse uitvoering van ESF 2007 – 2013, met onder meer de volgende taken:

- ESF-aanvragen en –rapportages in ontvangst nemen, controleren op juistheid en volledigheid, en doorleiden naar het Agentschap SZW;

- Correspondentie tussen het Agentschap SZW, A+O VVT en de uitvoerende instellingen doorleiden;

- Betrokkenheid bij bezoeken van het Agentschap SZW aan de uitvoerende instellingen;

- Contacten met het Agentschap SZW onderhouden;

- Ontwikkelingen en veranderingen in de uitvoering van de ESF-regeling die voor de instellingen van belang zijn, signaleren en communiceren.

Hieronder vindt u alle informatie voor het aanvragen van een ESF-subsidie.

ESF ja of nee?!

Bent u niet bekend met ESF? Wilt u een globale inschatting kunnen maken of de ESF-baten tegen de kosten opwegen? Ga naar de site www.aovvt.nl en lees alle informatie.

 


Bron: AO VVT