Bonden geven Actiz schot voor de boeg

op .

De vakbonden hebben brancheorganisatie Actiz een pakket van eisen overlegd om de impasse in de cao-onderhandelingen in de verpleging en verzorging te doorbreken. Als de werkgevers daar niet mee akkoord gaan, volgen een ultimatum en acties.

Bonden geven Actiz schot voor de boeg

 

De vakbonden hebben brancheorganisatie Actiz een pakket van eisen overlegd om de impasse in de cao-onderhandelingen in de verpleging en verzorging te doorbreken. Als de werkgevers daar niet mee akkoord gaan, volgen een ultimatum en acties.

De onderhandelingen liepen begin april vast nadat de vakbonden weigerden in te stemmen met een eindbod van de werkgevers in de verpleging in de verzorging. Vorige week overhandigde onderhandelaar de vakbonden  op de algemene ledenvergadering van Actiz een pakket van eisen aan de werkgevers. “De werkgevers moeten hun eindbod intrekken. Dan kunnen we weer verder praten.”

Behoud van koopkracht

Een belangrijk struikelblok vormt de eis tot behoud van koopkracht in 2010. Dat komt neer op een looneis van 1,5 procent bij een looptijd van een jaar. De werkgevers willen de nullijn hanteren. Volgens hen is er geen ruimte voor loonsverhoging door de economische crisis en de te verwachten bezuinigingen op de gezondheidszorg. Ook botsen de vakbonden en werkgevers over de 55-plusregeling voor nachtdiensten. Werkgevers willen dat alle werknemers nachtdiensten gaan draaien, terwijl de vakbonden dat alleen op vrijwillige basis willen voor 55-plussers .

Afspraken vastleggen

Verder willen de bonden vastleggen dat elke instelling minimaal twee procent van de loonsom per jaar bestemt voor scholing. Ook moeten er afspraken komen over een persoonlijk budget levensfasebeleid, zoals dat in andere zorg-cao’s al tot stand is gekomen. Er moet een salarisgarantie komen voor thuiszorgmedewerkers die erop achteruitgaan bij de harmonisatie van de toeslagen voor onregelmatig werk. De thuiszorgmedewerkers krijgen de regeling van de verpleging en verzorging. De werkgevers willen een onderzoek naar een nieuw systeem van onregelmatigheidstoeslagen. De bevindingen moeten automatisch worden ingevoerd in de volgende cao, maar die verplichting vinden de bonden een stap te ver gaan. Voor werknemers in de kraamzorg willen de bonden aparte afspraken maken over contractomvang, werktijden, planning en roosters en vergoeding van wachtdiensten.

Officieel ultimatum

Als de werkgevers volgende week niet ingaan op de eisen, volgt een officieel ultimatum. Dat is de opmaat naar acties. Patiënten zullen daar geen last van hebben, maar werkgevers merken dat in hun bedrijfsvoering.Uit: Skipr