Patiënten uiten zorg over AWBZ-plannen politiek

op .

Patiëntenorganisaties luiden de noodklok, omdat de meeste politieke partijen het wettelijk recht op langdurige zorg willen schrappen.

Bezuinigen op AWBZ

De meeste partijen willen bezuinigen op het wettelijke recht op AWBZ-zorg, blijkt uit de doorrekeningen van het Centraal Planbureau (CPB). Door dit recht in een voorziening te veranderen, bespaart de overheid veel geld.


Met als gevolg:

Langdurig zieken de dupe

Jan Coolen van de patiëntenfederatie NPCF noemt het “een gevaarlijke weg die politieke partijen inslaan”. Voor de CG-Raad, die opkomt voor de belangen van chronisch zieken en gehandicapten, noemt het schrappen van het wettelijk recht op langdurige zorg onaanvaardbaar. Juist mensen met de grootste beperkingen zijn aangewezen op de zorg uit de AWBZ. Een woordvoerder van de CG-raad zegt: “Zij worden aan willekeur overgeleverd en moeten straks maar afwachten of zij nog wel zorg krijgen. Wij maken ons daar ernstige zorgen over.”
Recht wordt zorg

Verschillende partijen willen de extramurale zorg geheel of gedeeltelijk verleggen van het rijk naar gemeenten. Daarmee wordt deze zorg omgezet in een voorziening en vervalt het verzekerde recht op zorg. Alleen de SP en de PVV tornen niet aan het wettelijk recht op zorg.

Verschillen per gemeente

Als gemeenten verantwoordelijk worden voor voorzieningen voor langdurige zorg, staat het hun vrij om hun inwoners met bijvoorbeeld een bovenmodaal inkomen de zorg zelf te laten betalen. Er kunnen grote verschillen tussen gemeenten ontstaan."Verontrustend”, zeggen de belangenbehartigers van cliënten in het NRC.Verschillen per gemeente

Als gemeenten verantwoordelijk worden voor voorzieningen voor langdurige zorg, staat het hun vrij om hun inwoners met bijvoorbeeld een bovenmodaal inkomen de zorg zelf te laten betalen. Er kunnen grote verschillen tussen gemeenten ontstaan.


 


Bron: Skipr.