Atrium en Orbis kunnen samen miljoenen besparen

op .

Dat stelt adviesbureau Berenschot, dat de afgelopen maanden de mogelijkheden tot samenwerking tussen de twee Limburgse ziekenhuizen heeft onderzocht. Het advies gaat uit van twee volwaardige ziekenhuizen, die onder één koepel samenwerken. Wel moet het aantal bedden omlaag om kosten te besparen.

Atrium en Orbis kunnen samen miljoenen besparenNauwe samenwerking is voor de ziekenhuizen Atrium  MC in Heerlen en Orbis in Sittard op termijn de beste optie. Door de vergrijzing zijn de mogelijkheden tot groei beperkt in de regio's waarin de ziekenhuizen opereren. Door samen te werken kunnen zij 30 tot 35 miljoen euro aan kosten besparen.

Koepelconstructie

Dat stelt adviesbureau Berenschot, dat de afgelopen maanden de mogelijkheden tot samenwerking tussen de twee Limburgse ziekenhuizen heeft onderzocht. Het advies gaat uit van twee volwaardige ziekenhuizen, die onder één koepel samenwerken. Wel moet het aantal bedden omlaag om kosten te besparen. Ook moet de ketenzorg verbeterd worden om patiënten sneller te laten doorstromen naar verpleeg- en thuiszorg. Ook de verhouding dagopname/klinische opname kan in onderlinge samenwerking verder worden geoptimaliseerd. Tenslotte kan op termijn ook gezamenlijk bespaard worden op het personeel, zo laten de ziekenhuizen in een persbericht weten.

Bevestiging

Bestuursvoorzitters Cees Sterk van Orbis en Eke Zijlstra van Atrium zeggen in Dagblad de Limburger de bevindingen als ‘een bevestiging van een gevoel’ te ervaren.

Nader onderzoek

Orbis, dat met financiële problemen kampt, en Atrium, dat aanhikt tegen dure nieuwbouwplannen, lieten woensdag weten dat aanvullend onderzoek nodig is om tot een weloverwogen eindoordeel te komen. Gekeken wordt naar de formulering van doelen en de visie van de samenwerking en de business plannen van de afzonderlijke ziekenhuizen. Zij hopen eind dit jaar een definitief besluit over samenwerking te nemen.

Nieuwbouw Atrium MC

Wat Zijlstra betreft komt er overigens sowieso nieuwbouw, wat de uitkomst van het onderzoek ook zal zijn. De huidige nieuwbouwplannen worden wellicht wel aangepast als tot een samenwerking wordt overgegaan.

Samenwerking

Mocht de samenwerking in 2011 van start gaan dan worden eerst de ondersteunende diensten samengebracht en vervolgens de apotheken en laboratoria, weet Dagblad de Limburger. De verwachting is dat dan binnen vijf jaar op medisch gebied wordt samengewerkt.


 


Bron: ANP