Aanpassingen voor gezonde pensioenen

op .

Het kabinet stelt aanpassingen voor om het stelsel van aanvullende pensioenen gezond te houden. Het kabinet wil mensen meer waarborgen geven en pensioenfondsen meer ruimte.

Aanpassingen voor gezonde pensioenen

Het kabinet stelt aanpassingen voor om het stelsel van aanvullende pensioenen gezond te houden. Het kabinet wil mensen meer waarborgen geven en pensioenfondsen meer ruimte.

Dat stelt het kabinet in reactie op de aanbevelingen van de commissies Goudswaard en Frijns.

Minister Donner (SZW) had de commissies ingesteld om kwetsbare punten bij de aanvullende pensioenen te onderzoeken, zoals het beleggingsbeleid van de pensioenfondsen en de kosten van de vergrijzing. Door de financiële crisis zijn veel pensioenfondsen in de problemen gekomen.

Conclusies over het pensioenstelsel

Het kabinet wil dat pensioenfondsen toezeggingen aan pensioengerechtigden over pensioenzekerheid ook nakomen.

Pensioengerechtigden moeten ook duidelijker te horen krijgen wat zij reëel aan pensioen kunnen verwachten. Ook over risico's moet duidelijk worden gecommuniceerd.

Verder wil het kabinet dat pensioenfondsen ruimte krijgen om meer voorwaardelijke afspraken te maken met deelnemers, bijvoorbeeld gebaseerd op de financiële positie van een pensioenfonds of op de levensverwachting.

Dit betekent volgens het kabinet dat werknemers de kans moeten krijgen langer door te werken dan tot 65 jaar. Om dit mogelijk te maken, wordt voor de zomer 2010 een voorontwerp van wet gepubliceerd.

Ook wil het kabinet dat pensioenfondsen bij zwaar weer iets meer tijd krijgen voordat zij herstelplannen moeten indienen.

Gesprekken met sociale partners

Het kabinet gebruikt deze conclusies als basis voor gesprekken met de sociale partners. In Nederland gaan de werknemers en de werkgevers (sociale partners) over de aanvullende pensioenen, de overheid gaat over de AOW.

Het kabinet zorgt via de Pensioenwet en het Financieel Toetsingskader wel dat pensioengerechtigden zekerheden hebben.