Algemene voorwaarden doet intrede in de VVT

op .

Woensdag 21 april overhandigden de representatieve organisaties van de VVT-sector Actiz, BTN en LOC zeggenschap in de zorg, NPCF en de Consumentenbond het eerste exemplaar van de Algemene Voorwaarden voor de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT) aan demisionair minister Klink van VWS.

Algemene voorwaarden doet intrede in de VVT


Woensdag 21 april overhandigden de representatieve organisaties van de VVT-sector Actiz, BTN en LOC zeggenschap in de zorg, NPCF en de Consumentenbond het eerste exemplaar van de Algemene Voorwaarden voor de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT) aan demisionair minister Klink van VWS. Deze algemene voorwaarden zijn het resultaat van intensief overleg, dat in het afgelopen jaar tussen de partijen in SER-verband is gevoerd.


De VVT-sector heeft de primeur van uniforme, sectorbreed gedragen Algemene Voorwaarden.  Met de komst van uniform afgesproken Algemene Voorwaarden in de VVT-sector wordt een stevige basis gelegd voor de relatie zorgaanbieder-cliënt in deze sector. Nieuw zijn onder meer:


- heldere afspraken over het verschaffen van informatie aan de cliënt;


- een duidelijke regeling over wie verantwoordelijk is voor de zorg;


- een goede incidenten en camaliteitenregeling;


- een onafhankelijke geschillenregeling buiten de zorginstelling.   


Dit SER-overleg is een jaar geleden gestart op instigatie van de Consumentenbond en de NPCF  met stevig support van het ministerie van VWS. De VVT-sector is in staat gebleken om de wederzijdse rechten en plichten op een gelijkwaardige en evenwichtige manier vorm te geven.


 


Bron: www.NPCF.nl