Verzuim in de VVT gedaald in 2009!

op .

Her verzuim in de VVT sector is in de eerste maanden van 2009 gedaald ten opzichte van het voorafgaande jaar.

Verzuim in de VVT gedaald in 2009!Vernet geeft aan dat het verzuim in de VVT sector is in de eerste maanden van 2009 gedaald ten opzichte van het voorafgaande jaar. deze ontwikkeling heeft zich het gehele jaar doorgezet. Het verzuim in deze sector is sterker gedaald dan in de zorgsector als geheel. De gemiddelde duur van het verzuim is gestegen maar de meldingsfrequentie is gedaald.