Tevredenheid medewerkers in de ggz neemt toe

op .

Medewerkers in de ggz-branche zijn in 2009 meer tevreden over hun werk dan in 2008. Dit jaar is het rapportcijfer 7,2 tegen 6,9 het jaar ervoor.

Tevredenheid medewerkers in de ggz neemt toe

Medewerkers in de ggz-branche zijn in 2009 meer tevreden over hun werk dan in 2008. Dit jaar is het rapportcijfer 7,2 tegen 6,9 het jaar ervoor. Dit blijkt uit de medewerkerstevredenheidsonderzoeken, uitgevoerd door Effectory. Met dit cijfer zit de ggz boven het tevredenheidscijfer van de hele zorgsector (dat is dit jaar 7,1). Bijna 9500 medewerkers uit 22 ggz-instellingen hebben aan dit onderzoek meegedaan. Landelijk gezien zijn ruim 80.000 personen werkzaam in de ggz.Sterke punten

De medewerkers vinden het vooral een sterk punt dat de organisatie hun een uitdagende werkomgeving biedt en gaan over het algemeen met plezier naar hun werk. Andere sterke punten van het werken in de ggz zijn de waardering die medewerkers ervaren voor hun werk, de ruimte die ze krijgen om te doen waar ze goed in zijn en de aandacht van hun leidinggevende voor hun persoonlijke ontwikkeling.Aandachtspunten

Verbeterpunten die uit het onderzoek naar voren komen zijn het gevoel dat medewerkers bij de organisatie passen, het gevoel dat ze trots zijn op de organisatie en hun vertrouwen in de leiding. De toenemende grootschaligheid van ggz-instellingen, als gevolg van fusies in de afgelopen jaren, kan hieraan ten grondslag liggen. Illustratief is in dit verband dat medewerkers bij RIBW’en, wat vaker kleine instellingen zijn, gemiddeld genomen nog wat positiever uit de bus komen.Concluderend

Uit de onderzoeken van de afgelopen jaren blijkt dat er vooruitgang zit in de tevredenheid van medewerkers over het werken in de ggz. Veel ggz-instellingen zijn meer aandacht gaan besteden aan de opleiding en ontwikkeling van het leidinggevende kader. Verbetering van de communicatie tussen de top van de organisatie en de medewerkers blijft een belangrijk aandachtspunt.