Werkgevers willen verder praten

op .

Dat de vakbonden het overleg over een nieuwe CAO hebben afgebroken wordt door de werkgevers betreurd. Dat stelt Actiz vandaag.

Werkgevers willen verder pratenDat de vakbonden het overleg over een nieuwe CAO hebben afgebroken wordt door de werkgevers betreurd. Dat stelt Actiz vandaag.Er wordt aangegeven dat de slechte financiële positie de reden is om een salarisaanbod te doen van 0%. En tegelijk geven ze aan te hechten aan behoud van medewerkers. De werkgevers willen perspectief en ontwikkelingsmogelijkheden bieden en zetten daarom in op levensfasebeleid. Maar kijkend naar de werkomstandigheden van dit moment, valt op dat veel instellingen bezuinigingen op personeel en de werkvloer de taken met minder mensen moet invullen.Om bovenstaande te bewerkstelligen willen de werkgevers onder andere de stagevergoedingen verhogen om zo de instroom van jeugd en zij-instromers te bevorderen.

Welke effecten heeft dat op het behoud van mensen? Dat in de CAO wordt vastgelegd dat personeel in de Wmo behouden blijft (met behoud van rechten) in geval van overname van een Wmo-contract door een andere aanbieder, lijkt op behoud, maar in werkelijkheid kan dat allemaal totaal anders uitpakken. Dat de VVT-sector al jaren onder druk staat de druk zal oplopen door naderende bezuinigingen, wordt door alle partijen bedeeld. Meer keuzevrijheid en ontwikkelingsmogelijkheid is ook een aspect dat allen onderschrijven.In de ogen van de VHP-Zorg zou het goed zijn dat werkgevers- als werknemersorganisaties snel om de tafel gaan en snel tot een simpel resultaat te komen. Een reële loonsverhoging (OVA ruimte is er nog steeds) en nadere studie naar de leeftijdsdagen, gekoppeld aan een levensfase bewust personeelsbeleid. Dat laatste is in veel instellingen nog niet gerealiseerd, staat al jaren op de agenda van de medezeggenschap en zou nu centraal aangestuurd kunnen worden vanuit het centraal overleg.Niet preluderen op wat mogelijk gaat komen aan bezuinigingen maar de huidige OVA-ruimte gebruiken. Nu een reële kortlopende CAO , verder harmoniseren van de twee CAO’s en aan de slag. Anders verliezen we niet alleen het huidige personeel, maar ook de instromers, of zij nu uit de zijlijn of andere lijnen komen.

 

De VHP-Zorg roept daarom de werkgevers en de vakbonden op verder te onderhandelen Er is al veel overeenstemming bereikt in de onderhandelingen tot nu toe. Wij hebben er geloof in dat het kan.