Grotere deeltijdbanen

op .Het handboek en het eindrapport Taskforce Deeltijd Plus is vorige week uitgebracht.

De Taskforce Deeltijd Plus is ingesteld door het kabinet en de centrale werknemers- en wergeversorganisaties met als doel een cultuurverandering  te bereiken, die tot grotere deeltijdbanen in Nederland leidt.

Grotere deeltijdbanenHet handboek en het eindrapport Taskforce Deeltijd Plus is vorige week uitgebracht.

De Taskforce Deeltijd Plus is ingesteld door het kabinet en de centrale werknemers- en wergeversorganisaties met als doel een cultuurverandering  te bereiken, die tot grotere deeltijdbanen in Nederland leidt.

In de VVT-branche, inclusief kraamzorg, wordt met ondersteuning van ActiZ, al langere tijd aandacht besteed aan mogelijkheden tot vergroting van (kleine) deeltijdcontracten. Het Handboek grotere deeltijdbanen sluit hier goed bij aan.De achtergrond van deze probleemstelling is de vergrijzing van de samenleving. Vooral in de branche VVT/Kraamzorg zal men dit in de toekomst gaan merken. De grotere deeltijdcontracten kunnen bijdragen aan deze toekomstige arbeidsmarkttekorten.Bijgaand treft u zowel het eindrapport als het Handboek grotere deeltijdbanen van de Taskforce Deeltijd Plus aan. In het eindrapport doet de Taskforce verslag van zijn bevindingen, gevolgd door aanbevelingen aan overheid, bedrijven, sociale partners en aan vrouwen en mannen. Het Handboek grotere deeltijdbanen bevat achtergronden, ervaringen en praktische instrumenten en is als werkboek te gebruiken. Het is bestemd voor leidinggevenden, HR-managers en P&O-ers die werk willen maken van het uitbreiden van kleine deeltijdbanen. De praktische instrumenten die in het boek worden genoemd, zijn te downloaden van de website meerurenwerken.nl.De branche VVT/kraamzorg besteedt, met ondersteuning van ActiZ, al langere tijd aandacht aan mogelijkheden tot vergroting van deeltijdbanen. En dat tegen de achtergrond van voorspellingen over arbeidsmarkttekorten en aantrekkelijkheid van de branche op -delen van- de arbeidsmarkt. Een actueel voorbeeld daarvan zijn tien pilots bij zorgondernemingen rond duurzame inzetbaarheid. Die moeten concreet bewezen inzichten opleveren in aanpakken van integraal inzetbaarheid- en loopbaanbeleid, en dat in samenhang met alle levensfasen.  Contractomvang is één van de elementen die bij inzetbaarheid- en loopbaanbeleid aan de orde kunnen komen.