Onderhandelingen cao VVT verlopen moeizamer

op .

Op 18 maart hebben de werknemers- en werkgeversorganisaties voor de tweede keer tegenover elkaar gezeten om te onderhandelen over een nieuwe cao VVT (Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg). 

Onderhandelingen cao VVT verlopen moeizamer…..Op 18 maart hebben de werknemers- en werkgeversorganisaties voor de tweede keer tegenover elkaar gezeten om te onderhandelen over een nieuwe cao VVT (Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg). Na het door partijen genoemde “goede” begin van de onderhandelingen op 2 maart waren de verwachtingen hoog gespannen, doch “eerste gewin is kattengespin” blijkt wellicht toch waarheid te worden.Tijdens de tweede onderhandelingsdag bleek dat de werkgevers vooral een meer flexibele inzet verwachten van de medewerkers in de sector. Schrappen van leeftijdsverlof, de mogelijkheid om 55-plussers weer in te kunnen zetten voor het draaien van nachtdiensten zijn verdere voorstellen die in de ogen van de werknemersorganisaties onbespreekbaar zijn. Om nog maar niet te spreken over de onder druk staande toeslagen voor werken op onregelmatige tijden.  Ronduit verslechteringen.Natuurlijk is er ook in positieve zin gesproken over een aantal zaken: de ontwikkeling van de BOL stagevergoeding; diverse arbo-onderwerpen; scholing en werkgelegenheid zijn hier voorbeelden van.Tegenover dit alles staat dat nog niet gesproken is over de loonontwikkeling. Feit is echter dat hier een giga probleem zich gaat aandienen aangezien de bonden 2% inkomensverbetering eisen en bekend is dat de werkgeversorganisaties de nullijn willen houden.Op 24 maart 2010 is de volgende ronde………………….