Rekentool levensfasebudget ontwikkeld

op .

Sociale partners in de ggz hebben een rekentool laten ontwikkelen voor het levensfasebudget (LFB) dat per 1 januari 2010 wordt ingevoerd.

Rekentool levensfasebudget ontwikkeld

Sociale partners in de ggz hebben een rekentool laten ontwikkelen voor het levensfasebudget (LFB) dat per 1 januari 2010 wordt ingevoerd.

Daarover waren afspraken gemaakt in de CAO GGZ 2009-2011. Via de tool kan elke werknemer zien wat zijn budget is en hoe dat zich ontwikkelt als hij dit inzet via de levensloopregeling of via uren. De verschillen tussen tijdsparen en levensloop staan in de rekentool in een overzicht naast elkaar.

De rekentool gaat uit van een gemiddelde loonontwikkeling in de sector, in zoverre geeft de tool een indicatie van de ontwikkeling van het budget.Instellingen kunnen de ontwikkelde Excel-applicatie op hun eigen intranetsite plaatsen. De tool werkt met hele uren in het invulscherm.

Tijdens de bijeenkomsten voor werknemers van ggz-instellingen wordt er een presentatie gehouden over levensfasebudget.


 


Bron:  GGZ O+O. Hier zijn de instrumenten te downloaden.