Toekomstige personeelstekorten in verpleeg en verzorgingshuizen eindelijk serieus aangepakt.

op .

Open Armen’ arbeidsmarktcampagne voor de branche VVT

Medio maart 2010 lanceert A+O VVT een landelijke arbeidsmarktcampagne voor de branche VVT onder de naam ‘Open Armen’.

Open Armen’ arbeidsmarktcampagne voor de branche VVT

Medio maart 2010 lanceert A+O VVT een landelijke arbeidsmarktcampagne voor de branche VVT onder de naam ‘Open Armen’.

A+O VVT staat voor Stichting Arbeidsmarkt- en Opleidingsbeleid Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg. In het bestuur van A+O VVT participeren werkgevers-  en werknemersorganisaties. A+O VVT heeft tot doel het op landelijk niveau bevorderen en verbeteren van de werking van de arbeidsmarkt van de branche VVT.

Aanleiding

Om de huidige en toekomstige tekorten in de verpleeg, en verzorgingshuizen, de thuiszorg en de kraamzorg aan te pakken, heeft A+O VVT het project ‘Gerichte arbeidsmarktcommunicatie’ opgesteld. Hierbij is het doel om zoveel mogelijk mensen te interesseren en te behouden voor het werken in de VVT (waaronder kraamzorg).

Onderzoek

Om inzicht te verkrijgen in de voorwaarden waaronder verschillende doelgroepen geïnteresseerd zijn om te gaan én te blijven werken in de branche VVT is dit project vorig jaar gestart met een grootschalig online onderzoek in samenwerking met arbeidsmarktcommunicatiebureau Maximum. Literatuurstudie uitgevoerd door A+O VVT heeft hiervoor de basis gevormd. Het online onderzoek is uitgevoerd onder werknemers van de VVT en onder verschillende potentiële externe doelgroepen, te weten schoolverlaters, mannen, mensen van Turkse of Marokkaanse afkomst, niet-uitkeringsgerechtigden (nuggers), jonggehandicapten (Wajongers), herintreders en zij-instromers.

De resultaten van het onderzoek hebben duidelijkheid verschaft in welke doelgroepen het meest kansrijk zijn voor wervingsactiviteiten voor de VVT en welke boodschappen op welke manier naar de doelgroepen gecommuniceerd moeten worden om ze te interesseren om te werken in de VVT.

Communicatiestrategie

Vanuit het onderzoek is gebleken dat niet elke doelgroep even kansrijk is als arbeidspotentieel voor de VVT. Zowel de overweegbereidheid als de omvang van de doelgroep zijn hierop van invloed. De resultaten van het onderzoek zijn vertaald in een advies voor de communicatiestrategie.

De communicatiestrategie gaat uit van een twee sporenbeleid: directe werving voor de korte termijn en imagovorming voor de lange termijn.

Korte termijn: directe werving

De directe werving richt zich op doelgroepen die al beschikken over de juiste diploma’s en/of ervaring voor de functies in de VVT. Voor de directe werving zal een toolkit met campagnemateriaal ontwikkeld worden, waarvan instellingen gebruik kunnen maken voor het vervullen van hun wervingsbehoefte. Deze toolkit zal op korte termijn verdere introductie krijgen.

Lange termijn: imagovorming

In de strategie voor de lange termijn ligt de focus op het imago van het werken in de VVT in het algemeen, en de verschillende onderdelen binnen de VVT. Het is namelijk van essentieel belang om in een zo vroeg mogelijk stadium te communiceren met doelgroepen die op de lange termijn interessant zijn.

De imagovorming richt zich enerzijds op vmbo-ers, die aangespoord zullen worden om te kiezen voor een vervolgopleiding in het zorgberoepsonderwijs en anderzijds op zij-instromers, die aangespoord zullen worden om zich te laten (her)scholen voor een baan in de zorg, omdat zij daarna vrijwel gegarandeerd aan de slag kunnen in de VVT. De doelgroepen maken hierdoor de keuze voor een baanzekere toekomst in een branche die hen met open armen zal ontvangen.

 

Imagocampagne

Om het imago van de VVT vorm te geven is gekozen voor de ontwikkeling van een landelijke branchecampagne. Door het definiëren van boodschappen op zowel overkoepelend niveau, brancheniveau en doelgroepniveau, kan eenduidig en consistent gecommuniceerd worden en tegelijkertijd ingezoomd worden op specifieke aandachtspunten.

De toekomstige arbeidsmarktproblematiek van de VVT met snel oplopende tekorten is alarmerend. De berichtgeving in de media hierover is veelal somber en zwaar, zowel wat betreft de problematiek in de zin van aantallen (handen aan het bed) als de inhoud van het werk (zwaar, laag gewaardeerd). Met de campagne moet deze sombere sfeer echter doorbroken worden.

De campagne heeft als thema ‘Open Armen’. De campagne straalt optimisme, menselijkheid en toegankelijkheid uit. De campagne heeft dan ook een positieve tone-of-voice. De campagne laat niet de problemen, maar juist de oplossingen zien. In de VVT word je met open armen ontvangen.

Media-inzet

De campagne zal ingezet worden middels diverse media en middelen, met als centraal platform de nieuwe website openarmen.nl. Deze mediamix leidt tot een versterkend effect van de campagne. Gezien de grote rol van online media in het mediagebruik van de doelgroepen en de kostenefficiëntie neemt online advertising hierin een belangrijke plek in. Naast online media zal de campagne zichtbaarheid creëren door de inzet van outdoor media en op de doelgroep gerichte printmedia.

Contactpersoon A+O VVT

Paula Mensink, telefoonnummer: 070-376.59.69 of email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.