Een goed begin bij onderhandelingen nieuwe cao VVT ?

op .

Een goed begin bij onderhandelingen nieuwe cao VVT ?

Of blijkt: Eerste gewin is kattengespin?

Een goed begin bij onderhandelingen nieuwe cao VVT ?

Of blijkt: Eerste gewin is kattengespin?

 

Hoe dan ook, tijdens de eerste onderhandelingsdag zijn er al vorderingen gemaakt en dat is iets dat (met een blik naar het verleden) niet altijd gezegd kan worden.

Op 2 maart 2010 begon het overleg om tot een nieuwe cao Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg te komen.  De inzetbrieven zijn uitgebreid toegelicht en natuurlijk is er in het verlengde daarvan ook al onderhandeld. Partijen zijn het in principe en min of meer eens over een aantal zaken:

-    te komen tot een verhoging van de stagevergoeding voor leerlingen,

-    het uitwerken van een werkgelegenheidsplan met aandacht voor scholing en opleiding,

-    WMO-voorwaarden bij wisseling van contracten goed in cao opnemen,

-    Werken aan een verhoging van de gemiddelde deeltijdfactor,

-    Verbeteren van arbeidsvoorwaarden van kraamverzorgenden (wachttijdvergoeding),

Er moet echter nog veel gebeuren, zo willen de bonden vanzelfsprekend een verbetering van de salarissen.

De bonden willen onder meer 2 % loonsverbetering, verhoging van de eindejaarsuitkering en afschaffing van de eigen bijdrage in de reiskostenvergoeding voor het woon– werkverkeer. Werkgevers zien echter geen ruimte voor loonsverbetering.

Verder wordt er gediscussieerd over vrije dagen gekoppeld aan leeftijd (in het verlofmandje). Werkgevers willen daar vanaf. Dat willen de bonden pertinent niet. Wat ze wel willen, is aansluiting zoeken bij de resultaten die in de andere zorg cao’s op dit punt zijn afgesproken. Werkgevers hebben hier nog geen reactie op gegeven.

Harmonisatie

Voorts pleiten de vakbonden voor het harmoniseren van de toeslagen. Zij zien de toeslagen als een onderdeel van het inkomen en willen niet dat medewerkers binnen Verpleeg- en Verzorgingshuizen (V&V) een deel van hun toeslagen moeten afstaan aan de Thuiszorg. De Thuiszorg heeft gemiddeld genomen een lagere toeslag op de bijzondere uren. De Thuiszorg zal wat de bonden betreft gewoon bij moeten trekken naar het niveau van de V&V. Dat geldt ook voor andere onderwerpen waar de Thuiszorg nog achter loopt op de V&V. Niet alles is evenwel in één jaar te verwezenlijken. Doel blijft wat de bonden betreft natuurlijk wel dat V&V en Thuiszorg medewerkers uiteindelijk in alles dezelfde arbeidsvoorwaarden krijgen. 

Een eerste begin is gemaakt, voorzichtig maar toch richting een nieuwe cao VVT. Al zal zoals zo vaak de weg nog lang zijn.

De volgende overlegrondes zijn op  18 maart, daarna volgt 24 maart en 1 april 2010.