Intentieverklaring kraamzorgorganisaties en ROC's

op .

Eind januari ondertekenden vijf kraamzorginstellingen en zes ROC's in Noord-Nederland een intentieverklaring om te komen tot een unieke, intensieve samenwerking op het gebied van opleiden in de kraamzorg.

Intentieverklaring kraamzorgorganisaties en ROC's

Eind januari ondertekenden vijf kraamzorginstellingen en zes ROC's in Noord-Nederland een intentieverklaring om te komen tot een unieke, intensieve samenwerking op het gebied van opleiden in de kraamzorg. De samenwerking past in het beleid om samenwerking tussen werkveld en onderwijsveld in de regio's concreet vorm te geven.

Achtergrond

In de zomer 2008 ontstond in de kraamzorg een alarmerend personeelstekort. De betrokken landelijke partijen stelden oplossingen voor in het ‘Plan van aanpak arbeidscapaciteit kraamzorg'. Het verkort opleiden van kraamverzorgenden vormde een speerpunt, in combinatie met een toename van het regulier opleiden. Het verkort opleiden is in 2008 en 2009 voor een groot deel gerealiseerd. Het regulier opleiden van kraamverzorgenden, binnen de brede opleiding tot verzorgende-IG, bleef echter achter. Daarin speelt mee dat het voor onderwijsinstellingen niet zo aantrekkelijk is om hierin te investeren, vanwege het te kleine aantal leerlingen dat per ROC de kraamopleiding volgt. Samenwerking tussen ROC's aan een gezamenlijk onderwijsaanbod wordt dan een optie.

Regionale intentieverklaring

De knelpunten in de personeelsvoorziening van kraamzorgaanbieders vormden aanleiding om te komen tot een gezamenlijke intentieverklaring van zowel zorgaanbieders als ROC's in de noordelijke provincies (Groningen, Friesland, Drenthe). Diverse kraamzorginstellingen, het regionale stagebureau en Calibris hebben de intentieverklaring ondertekend. Daarmee is een breed draagvlak gecreëerd in deze regio. De doelstellingen van de samenwerking zijn vastgelegd in een projectplan, met onder andere als elementen: instroom en behoud van gekwalificeerd, jong personeel in de kraamzorg; uitbreiding van het aantal stageplaatsen; kraamzorg promoten als een aantrekkelijke branche om in te werken; terugdringen van uitval tijdens de opleiding. Ook het kraamzorgspecifiek maken van het 3e jaar van de reguliere opleiding tot Verzorgenden-IG is een belangrijk speerpunt van deze samenwerking. De coördinatie van de uitvoering van dit project ligt bij de regioadviseur van Calibris en het Stagebureau.

De intentieverklaring die kraamzorgaanbieders en ROC's in Noord Nederland hebben afgesloten kan gezien worden als één van de voorbeelden om overleg op regionaal niveau vorm te geven. Laten we hopen dat meer regio’s dit voorbeeld gaan volgen.


 


Zie ook de bijlagen:


Plan van aanpak 2008-2010 arbeidscapaciteit kraamzorg


Projectplan Kraamzorg