Gezondheid 2.0 verandert de zorg ingrijpend

op .

Door gebruik te maken van internet komen veel verbeteringen in de zorg “spontaan” dichterbij.

Gezondheid 2.0 verandert de zorg ingrijpend

Door gebruik te maken van internet komen veel verbeteringen in de zorg “spontaan” dichterbij. Transparantie over diagnoses, behandelmogelijkheden en kosten, maar ook een gelijkwaardiger verhouding tussen professional en patiënt. Met de presentatie van het advies Gezondheid 2.0 roept de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) alle betrokken partijen op de mogelijkheden van sociale media te benutten.

Zorgaanbieders moeten de sociale media benutten om samen met de patiënt de zorg te optimaliseren. Zorgverzekeraars kunnen op grond van de ervaringen van verzekerden betere zorgproducten inkopen. Burgers en patiëntenorganisaties kunnen een actievere rol spelen in het zorgproces, zowel bij het voorkomen dat zij aanspraak moeten maken op zorg, als door zelfmanagement van een (chronische) ziekte.

Hoewel de ontwikkeling van het internet vanzelf gaat, moet volgens de RVZ de overheid actief meedoen. De geïnstitutionaliseerde zorg verandert niet gemakkelijk en is pas net gewend aan web 1.0. De cultuur in de zorg is uitsluitend gericht op vernieuwingen op het gebied van de medische zorg. Transparantie en een zorgconsument die zelf de regie voert zijn niet voor alle betrokkenen een aantrekkelijk perspectief.

De Raad noemt twee andere terreinen waarop de overheid moet handelen bij de verdere ontwikkeling van Gezondheid 2.0. Dit is het tegengaan van misbruik van gegevens en het bevorderen dat patiënten kunnen profiteren van de voordelen van 2.0. Voorkomen moet worden dat er een digitale zorgkloof ontstaat.


Zie rapport hier.


 


Bron: VWS