CAO VVT ALSNOG ALGEMEEN VERBINDEND VERKLAARD.

op .

Tijdens de onderhandelingen voor de laatste cao VVT (die is geëxpireerd op 1 maart 2010) deed zich een merkwaardig fenomeen voor.

CAO VVT ALSNOG ALGEMEEN VERBINDEND VERKLAARD.Tijdens de onderhandelingen voor de laatste cao VVT (die is geëxpireerd op 1 maart 2010) deed zich een merkwaardig fenomeen voor. Werkgeversorganisatie BTN trok zich voortijdig terug uit die onderhandelingen. Toen uiteindelijk ook CNV Publieke Zaak het behaalde resultaat niet ondertekende was het dan ook niet echt verwonderlijk dat deze twee partijen (BTN en CNV-PZ) toenadering tot elkaar zochten en de “oude” cao Thuiszorg (met enige aanpassingen) verlengde. Het AVV-en (het verkrijgen van een Algemeen Verbindend Verklaring voor de cao VVT) werd hierdoor in ernstige mate bemoeilijkt. Niet alleen door de zeg maar tweede cao die er dus was, maar ook cao partijen uit de schoonmaakbranche hadden bedenkingen. Vele gesprekken zijn er gevoerd en eindelijk, één weekje voor het expireren van de cao VVT……………zie bijgaand bericht.