Format valincidenten

op .

De grootste hoeveelheid meldingen die bij de inspectie gedaan worden over de ouderenzorg zijn valcalamiteiten.

Format valincidentenDe grootste hoeveelheid meldingen die bij de inspectie gedaan worden over de ouderenzorg zijn valcalamiteiten. Het is niet altijd (direct) duidelijk of de gevolgen van een valincident tot de dood of ernstig schadelijk gevolg leiden. Ook is het niet altijd duidelijk of de calamiteit betrekking heeft op tekortkomingen in de organisatie van de zorg en/of het beroepsmatig functioneren van zorgverleners.Vanaf 22 februari 2010 gebruikt de inspectie een apart format voor het melden van valincidenten. Zorgverleners moeten deze richtlijnen gebruiken voor het maken van de rapportage over het valincident. Het format is onderdeel van de leidraad valcalamiteiten waarin staat wanneer een valincident gemeld moet worden.


 


Bron: IGZ