Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

op .

Als het aan VWS ligt beschikken instellingen die te maken hebben met slachtoffers van huiselijke geweld,

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Als het aan VWS ligt beschikken instellingen die te maken hebben met slachtoffers van huiselijke geweld, kindermishandeling, vrouwelijke genitale verminking en/of eergerelateerd geweld en ouderenmishandeling, met ingang van 1 januari 2011 over een meldcode.

Dit is een stappenplan waarin staat hoe een hulpverlener moet omgaan met het signaleren en melden van geweld en mishandeling. Dit basismodel is geschreven voor functionarissen die binnen een instelling, organisatie of praktijk een meldcode op gaan stellen. Het basismodel kan dienen om de meldcode op maat te maken voor de betreffende organisatie of praktijk. Aan dit basismodel is een voorbeeld van een meldcode toegevoegd om te laten zie hoe een meldcode er uit zou kunnen zien.

Nog dit jaar komen de ministers van VWS en voor Jeugd & Gezin met een wetsvoorstel waarin staat dat professionals een meldcode moeten instellen.

Met een meldcode zullen professionals beter in staat zijn risico’s vroeg te signaleren. Daarmee kan geweld voorkomen worden of voortijdig te stoppen.