Geactualiseerde Arbocatalogus VVT online

op .

Vanaf maandag 8 februari jl. is de geactualiseerde Arbocatalogus VVT online.

Geactualiseerde Arbocatalogus VVT online

 

Vanaf maandag 8 februari jl. is de geactualiseerde Arbocatalogus VVT online. De catalogus geeft veel informatie over arbeidsrisico's in de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT). Bedrijfshulpverlening, zwangerschap en arbeid zijn als nieuwe thema's opgenomen en de arbeidsrisico's biologische agentia en gevaarlijke stoffen zijn grondig uitgebreid. De risico's fysieke belasting en psychosociale arbeidsbelasting (psa) waren al beschreven.

Voor medewerkers, arbocoördinatoren, p&o functionarissen en overige belangstellenden in de branche VVT biedt de arbocatalogus een schat aan informatie. Behalve richtlijnen, inventariserende en ondersteunende middelen zijn er  praktijkvoorbeelden vanuit de branche zelf.



De Arbocatalogus VVT is een initiatief van sociale partners in de branche VVT, verenigd in de Stichting Arbeidsmarkt- en Opleidingsbeleid Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (A+O VVT).

Het bestuur A+O VVT heeft zijn akkoord gegeven en sociale partners hebben de arbocatalogus gelegitimeerd. De nieuwe onderdelen van de Arbocatalogus VVT worden nu ter toetsing aangeboden aan de Arbeidsinspectie. Zie: www.arbocatalogusvvt.nl