Rapport Arbeid in Zorg en Welzijn 2009

op .

 Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn

In het rapport ‘Arbeidsmarkt in Zorg en Welzijn 2009' van Prismant worden de situatie en de afwegingen/dilemma's voor de beleidsmakers en werkgevers benoemd. 

Rapport Arbeid in Zorg en Welzijn 2009

 

Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn

In het rapport ‘Arbeidsmarkt in Zorg en Welzijn 2009' van Prismant worden de situatie en de afwegingen/dilemma's voor de beleidsmakers en werkgevers benoemd.Beleidsmakers en werkgevers moeten voor voldoende stageplaatsen zorgen en (jonge) werknemers aantrekken, maar tegelijkertijd invulling geven aan het doorwerkbeleid voor oudere werknemers. En dat in een periode van grote (economische) onzekerheid

Belangrijke vraag hierbij is hoe je een aantrekkelijke werkgever kan zijn binnen de zorgsector maar ook kunt blijven om voldoende mensen te werven en behouden.De afgelopen jaren zijn in de zorgsector veel stappen ondernomen om de positie van de zorg- en welzijnssector op de arbeidsmarkt te versterken. De komende jaren is het ook noodzakelijk en zullen de initiatieven moeten toenomen om voldoende zorgmedewerkers te behouden.Stand van zakenHet rapport beschrijft de stand van zaken op de arbeidsmarkt in de Zorgsector, de Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, de Jeugdzorg en de Kinderopvang en geeft een vooruitblik op de komende jaren.

Mogelijke reacties van werkgevers op de huidige omstandigheden en de rol van integraal Human Resource Management bij het aantrekken en behouden van personeel wordt ook belicht. Regionale verschillen in de arbeidsmarktsituatie leiden daarbij tot verschillende beleidsmogelijkheden.Het rapport is opgesteld door Prismant, in opdracht van VWS, de arbeidsmarktfondsen in de zorg, FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken, CWI en Calibris.Meer informatieVoor inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met de heer Willem van der Windt of met mevrouw Francisca van der Velde.Telefoon 030 2345 826.Klik hier om het rapport te lezen.