Sociale partners verenigd in de Stichting Arbeidsmarkt- en Opleidingsbeleid Verpleeg, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (A+O VVT)

op .

Sociale partners verenigd in de Stichting Arbeidsmarkt- en Opleidingsbeleid Verpleeg, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (A+O VVT) zijn in mei 2008 gestart met het beproeven van het digitale instrument EVC-Online door middel van enkele pilots.

Sociale partners verenigd in de Stichting Arbeidsmarkt- en Opleidingsbeleid Verpleeg, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (A+O VVT) zijn in mei 2008 gestart met het beproeven van het digitale instrument EVC-Online door middel van enkele pilots.EVC is in de verpleeg, verzorgingshuiszorg en thuiszorg (VVT) branche al enige jaren beschikbaar als instrument voor arbeidsmarkt- en opleidingsbeleid, en als instrument voor personeelsbeleid van VVT instellingen. Om het gebruik van EVC te faciliteren en te stimuleren heeft A+O VVT de ontwikkeling van een digitaal EVC instrument (EVC-Online) mede ondersteund.

Het ontwikkelde instrument ondersteunt EVC-procedures en zorgt ervoor dat gegevens over competenties, diploma's en andere vormen van erkenningen via internet beschikbaar zijn voor werknemer en werkgever. Op deze manier is de medewerker in staat om zijn of haar eigen ontwikkeling en groei inzichtelijk te maken. Met het instrument zijn ervaringen opgedaan onder verzorgenden en helpenden in een aantal zorginstellingen. In de pilot bleek EVC-Online een bruikbaar en laagdrempelig hulpmiddel in het EVC traject. Het instrument is ook geschikt voor het samenstellen van een Ervaringsprofiel (EVP) van nieuwe medewerkers of werkzoekenden met een intake-assessment en een portfolio.

Verder ondersteunt het de VVT instelling op het gebied van HRM en "leven-lang-leren".

A+O VVT beziet nog of en zo ja, op welke wijze een vervolg wordt gegeven aan het inzetten van EVC via bijvoorbeeld EVC-Online.