Babysterfte wordt politieke kwestie.

op .

Elke zwangere moet binnen 15 minuten hulp kunnen krijgen van verloskundige of gynaecoloog.

Babysterfte wordt politieke kwestie.Elke zwangere moet binnen 15 minuten hulp kunnen krijgen van verloskundige of gynaecoloog. Dit staat in het rapport van aanbevelingen om de babysterfte in Nederland aan te pakken. Ook mag een zwangere vrouw niet meer alleen worden gelaten zodra de bevalling begint en krijgt elke zwanger een casemanager die alle zorg coördineert.Babysterfte concentreert zich niet alleen bij allochtonen, het neef/nicht huwelijk lijkt, in tegenstelling tot eerdere aannames, te verwaarlozen. De slechte economische situatie en weinig kennis over zwangerschap zorgt voor meer babysterfte. Een negatieve bijkomstigheid is dat de informatie op internet slecht of niet bereikbaar is voor de doelgroepen.

Voorlichtingmateriaal moet vertaald worden en de toegankelijkheid kan vergroot worden door meer verloskundigen met een Marokkaanse, Turkse of Surinaamse achtergrond.