Lonen zorgmedewerkers stijgen in 2010

op .In de media duiken  tegenstrijdige berichten op over de loonontwikkeling van werknemers in de zorg in 2010. Daarom alles nog eens op een rijtje.

 

Lonen zorgmedewerkers stijgen in 2010In de media duiken  tegenstrijdige berichten op over de loonontwikkeling van werknemers in de zorg in 2010. Daarom alles nog eens op een rijtje.

 

In 2010 gaan de lonen van de meeste medewerkers in de zorg stijgen. De in 2009 gemaakte cao afspraken lopen in 2010 gewoon door. Medewerkers die vallen onder de in 2009 afgesloten zorg CAO’s gaan er ook in 2010 op vooruit.

Voor degenen die vallen onder de cao ziekenhuizen geldt dat zij per 1 juli 2010, 1% loon extra ontvangen. De eindejaarsuitkering zal dat jaar stijgen naar 6,73% (+0,73%).

Voor medewerkers die vallen onder de cao GGZ geldt dat zij per 1 augustus  2010,  1% loon extra ontvangen. De eindejaarsuitkering zal stijgen naar 5,75% (+0,5%)

Per 1 augustus wordt ook de verdeling van de pensioenpremie gelijk: 50-50.

Per 1 januari 2010 gaat de eigen bijdrage van de werknemer voor reiskosten woon-werkverkeer naar beneden met 10 euro.

Voor medewerkers die vallen onder de cao GHZ, gaan de lonen per 1 juli 2010 met 1% omhoog. De eindejaarsuitkering gaat naar 5,75% (+0,6).

Ook hier wordt de  pensioenpremieverdeling 50-50.

De cao VVT loopt tot 1 maart 2010. Onderhandelingen voor een nieuwe cao zijn inmiddels gestart.

Voor medewerkers die vallen onder de cao Huisartsenzorg gaan de lonen met 1% omhoog per 1 januari 2010.

Voor iedereen in de zorgsector gaat de pensioenpremie met 0,6% omhoog. Doordat er bij de meeste cao’s afspraken zijn gemaakt in het gelijk verdelen van de premie wordt het effect van deze verhoging voor een deel gecompenseerd.