Het pensioenfonds Zorg en Welzijn verhoogt de pensioenpremie volgend jaar met 0,6 procentpunt

op .Het pensioenfonds Zorg en Welzijn verhoogt de pensioenpremie volgend jaar met 0,6 procentpunt. Ook worden de pensioenen gedeeltelijk geïndexeerd, namelijk met 0,72 procent.

Dit houd in dat de pensioenen gedeeltelijk meestijgen met de loonontwikkeling in de sector.Het pensioenfonds Zorg en Welzijn verhoogt de pensioenpremie volgend jaar met 0,6 procentpunt. Ook worden de pensioenen gedeeltelijk geïndexeerd, namelijk met 0,72 procent.

Dit houd in dat de pensioenen gedeeltelijk meestijgen met de loonontwikkeling in de sector. De veranderingen gaan in per 1 januari. Dat maakte het pensioenfonds een week geleden bekend.

,,Wij worden geconfronteerd met een snel stijgende levensverwachting. Dat blijkt niet alleen uit demografische prognoses, maar we zien dat ook in ons eigen bestand."

Risico

"Gegeven die ontwikkeling vinden wij het wijs om nu een deel van dit risico te verwerken in zowel de indexering als in de premiestelling voor 2010. Een moeilijk, maar noodzakelijk besluit om de betaalbaarheid en het uitkeringsniveau naar de toekomst veilig te stellen'', aldus directeur Peter Borgdorff.

De pensioenfondsen werden vorig jaar hard geraakt door de crisis op de financiële markten. Veel fondsen zagen hun reserves sterk afnemen en moesten herstelplannen indienen bij De Nederlandsche Bank, de toezichthouder.

Door de problemen besloot Zorg en Welzijn, dat ruim 2 miljoen (oud-)werknemers telt, eind vorig jaar om pensioenen in 2009 te bevriezen.

Compenseren

Het besluit om de pensioenen nu wel gedeeltelijk te laten meegroeien met de loonontwikkeling komt doordat de financiële positie van Zorg en Welzijn inmiddels weer wat is verbeterd. De zogenoemde dekkingsgraad bedroeg eind september 107 procent.

Op basis daarvan zou het pensioenfonds deelnemers kunnen compenseren voor de helft van de gemiddelde loongroei van 2,85 procent. Maar vanwege de stijgende levensverwachting beperkt Zorg en Welzijn de indexatie tot 0,72 procent.

Levensverwachting

Zorg en Welzijn laat de premie voor ouderdoms- en partnerpensioen met 0,6 procentpunt stijgen tot 23,1 procent. Dat vindt het fonds ook nodig wegens de stijgende levensverwachting. De arbeidsongeschiktheidspremie blijft gehandhaafd op 0,5 procent, aldus Zorg en Welzijn.

Het pensioenfonds ABP voor ambtenaren en leraren liet vorige maand al weten pensioenen in 2010 gedeeltelijk te indexeren, namelijk met 0,45 procent.

ABP liet ook weten dat een eerder doorgevoerde verhoging van de pensioenpremie met 1 procentpunt per 1 januari 2010 wordt geschrapt. Deze was halverwege vorig jaar ingegaan.