Het resulaat telt: analyse van kwaliteit ziekenhuizen 2008

op .

Vandaag presenteert de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) voor de zesde keer het rapport 'Het Resultaat Telt'. Het rapport is een weergave van de resultaten die zijn gemeten in alle Nederlandse ziekenhuizen aan de hand van de Basisset prestatie-indicatoren 2008. De uitkomsten geven inzicht in de stand van de kwaliteit van zorg in de Nederlandse ziekenhuizen.Vandaag presenteert de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) voor de zesde keer het rapport 'Het Resultaat Telt'. Het rapport is een weergave van de resultaten die zijn gemeten in alle Nederlandse ziekenhuizen aan de hand van de Basisset prestatie-indicatoren 2008. De uitkomsten geven inzicht in de stand van de kwaliteit van zorg in de Nederlandse ziekenhuizen.Een indicator heeft een signaalfunctie en geeft een aanwijzing hoe het is gesteld met de kwaliteit van zorg. De resultaten van de kwaliteitsindicatoren zijn niet gecorrigeerd voor al die factoren op patiëntniveau waar de zorgaanbieder geen invloed op heeft. Dit maakt dat de resultaten niet geschikt zijn voor vergelijking tussen de ziekenhuizen.Opvallende resultaten uit het rapport zijn:

- Ziekenhuizen hebben systematisch aandacht voor ondervoeding. De screeningsactiviteiten bij volwassen patiënten zijn enorm toegenomen; daardoor worden ondervoede patiënten veel sneller gedetecteerd. Dit jaar werden bijna 400.000 patiënten gescreend tegenover ruim 100.000 in 2007. Van alle bij opname gescreende volwassen patiënten is 24 procent ondervoed, waarvan 18 procent ernstig ondervoed.- De meeste ziekenhuizen voldeden aan de minimumnorm van tenminste 15 aneurysma operaties (operaties aan verwijding van de buikslagader) per jaar. Het handhavingtraject van de IGZ bij ziekenhuizen die niet voldoen aan de minimumnorm wordt afgestemd met de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde.- Van de 87 ziekenhuizen die hebben aangegeven trombolyse (een spoedbehandeling na een herseninfarct) uit te voeren, werden gemiddeld de meeste patiënten al binnen 1 uur na binnenkomst in het ziekenhuis geopereerd. Dit is een mooi resultaat voor een indicator die in 2008 voor het eerst is gemeten. In 2009 zal de indicator ook het aantal spoedoperaties 1 tot 2 uur na binnenkomst van de patiënt meten.- Bijna alle ziekenhuizen leverden gegevens aan over de indicator die vraagt naar het percentage patiënten met achtergebleven kankerweefsel na een borstsparende operatie. Het gemiddelde percentage patiënten met achtergebleven kankerweefsel daalde in 2008 (10,5 procent) ten opzichte van 2007 (12 procent).Het Resultaat Telt is een publicatie van de IGZ in samenwerking met de Orde van Medisch Specialisten, NVZ Vereniging van Ziekenhuizen en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra.Ga hier naar het rapport Het resultaat telt ziekenhuizen 2008.


 


Bron:   IGZ


Datum: 23-12-2009