Geding over bemiddelingsbureaus zzp'ers

op .

ActiZ spant voor de tweede keer een kort geding aan over de constructie van bemiddelingsbureaus en zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers).

 

Geding over bemiddelingsbureaus zzp’ersActiZ spant voor de tweede keer een kort geding aan over de constructie van bemiddelingsbureaus en zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). Het ministerie van VWS is van plan bemiddelingsbureaus in de AWBZ opnieuw te laten bemiddelen voor zzp’ers in de thuiszorg zonder dat die bureaus verantwoordelijk zijn voor de zorg. In februari jl. achtte de rechter een convenant van VWS hierover in strijd met de wet.

 

Bemiddelingsbureaus voor zzp’ers in de AWBZ thuiszorg kunnen straks opnieuw contracten afsluiten met zorgkantoren. De bemiddelingsbureaus zijn niet verantwoordelijk voor de kwaliteit en continuïteit van zorg – deze verantwoordelijkheid ligt bij de zzp’ers zelf. Volgens ActiZ ontstaat hierdoor een ongelijk speelveld voor reguliere thuiszorgaanbieders, die wel aan allerlei wet- en regelgeving moeten voldoen.

 

Convenant

Eind vorig jaar sloot VWS een convenant af over de positie van bemiddelingsbureaus en zzp-ers in de AWBZ thuiszorg. Daarin wordt de verantwoordelijkheid voor de continuïteit en de kwaliteit van zorg bij de zzp-ers gelegd, niet bij de bemiddelingsbureaus. Het convenant stond haaks op alle regels waar zorgorganisaties aan moeten voldoen. In februari jl. stelde de rechter ActiZ in het gelijk met de uitspraak dat het convenant in strijd was met de AWBZ, Kwaliteitswet Zorginstellingen en de WTZi.

 

Terug bij af

In de afgelopen zomer is gewerkt aan een oplossing van de problematiek. Een oplossing leek nabij toen ActiZ in juli een bestuurlijk akkoord met VWS bereikte waarin de kwaliteitseisen ook zouden gelden voor bemiddelingsbureaus. Van een ongelijkspeelveld zou dan geen sprake meer zijn, wat voor ActiZ een belangrijk punt is. Deze constructie werd door de Belastingdienst echter gezien als een werkgever-werknemerrelatie tussen bemiddelingsbureau en zzp’ers. Voor het ministerie van VWS was de situatie daarmee weer terug bij af. VWS en de belastingdienst hebben plannen die erop neer komen dat bemiddelingsbureaus met ingang van 1 januari 2010 toch weer op de oude voet door kunnen gaan, dus in strijd met de rechterlijke uitspraak.Contracten

Ook heeft ActiZ aanwijzingen dat zorgkantoren voor 2010 weer contracten hebben gesloten met bemiddelingsbureaus. ActiZ daagt daarom niet alleen VWS maar ook drie concessiehouders van zorgkantoren, Achmea, Menzis en Agis.

 

Gelijk speelveld

ActiZ benadrukt voorstander te zijn van concurrentie en nieuwe toetreders. Voor alle spelers moeten echter wel dezelfde regels gelden zodat sprake is van een gelijk speelveld. Dat is ook in het belang van de cliënt en de kwaliteit van de zorg.

 


Bron:  via een Actiz-werkgever.