Zorg mensen met een zintuiglijke beperking verbeterd

op .

De 24-uurs zorg aan mensen met een visuele en/of auditieve/communicatieve beperking is over het algemeen op orde. Dat stelt de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) in het rapport dat vandaag verschijnt.

Zorg mensen met een zintuiglijke beperking verbeterdDe 24-uurs zorg aan mensen met een visuele en/of auditieve/communicatieve beperking is over het algemeen op orde. Dat stelt de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) in het rapport dat vandaag verschijnt.Verbeteringen

De IGZ constateert in haar rapport dat er geen sprake is van structurele sectorbrede risico's. Zo was in de meeste organisaties de medezeggenschap formeel goed geregeld en waren de meeste cliënten tevreden over de regie die ze over hun eigen leven hadden. Hoewel de sector dus al veel zaken goed op orde heeft, vindt de IGZ verdere verbeteringen wel noodzakelijk. Verbeteringen zijn vooral nodig bij grote landelijke concerns. De knelpunten waar de IGZ hier risico's ziet zijn niet nieuw, in 2003 signaleerde zij dit ook al. Met name de behandelplannen zijn in grote concerns nog niet voldoende op orde.Maatregelen

Organisaties die op één of meerdere risicoaspecten een matig tot hoog risico scoorden, moesten een verbeterplan opstellen. Organisaties die op aspecten een hoog tot zeer hoog risico scoorden hebben al acties tot verbetering ondernomen. De IGZ blijft de ontwikkelingen in de sector volgen. Zij zal vervolgbezoeken afleggen en legt waar nodig maatregelen op.Ga hier naar het rapport Intramurale zorg voor mensen met een zintuiglijke beperking verbeterd.


 


Bron:   IGZ


Datum: 21-12-2009