Wie patiënt verzorgt, moet prik

op .

Wie patiënt verzorgt, moet prik

Deze week start het vervolg van de grootste landelijke prikcampagne ooit.Wie patiënt verzorgt, moet prik

Deze week start het vervolg van de grootste landelijke prikcampagne ooit. Alle hulpdiensten zijn hierbij ingeschakeld. De brandweer voor vervoer van de vaccins, de politie regelt de verkeersdrukte, ambulancepersoneel helpt bij het vaccineren terwijl werkgevers jonge ouders calamiteitenverlof bieden en pendelbussen honderdduizenden kinderen en ouders naar sporthallen en congrescentra vervoeren. Ruim een miljoen kinderen en hun familie zijn opgeroepen en nooit eerder werd in zo’n korte tijd (een krappe twee weken) zo’n omvangrijke prikcampagne opgezet.

Het Astma Fonds eist dat zorgpersoneel zich laat inenten tegen de Mexicaanse griep. Mensen die in de zorg werken en zich niet laten vaccineren, vormen volgens het Astma Fonds een onacceptabel risico voor longpatiënten. De griep leidt bij mensen met een longaandoening sneller tot complicaties. Het fonds wil dat werkgevers hun personeel ‘verleiden tot vaccinatie’. Het gaat om de verantwoordelijkheid voor patiënten en de belangenorganisatie eist dan ook dat hun gezondheid voorop staat.

Mensen met een longziekte zouden op hun beurt behandeling door zorgverleners zonder griepvaccinatie moeten kunnen weigeren, vindt het Astma Fonds.

Anderen, waaronder werknemersorganisaties, zijn van mening dat dit een zaak is van verpleegkundigen zelf. Zij zijn goed in staat om een keuze te maken om zich al dan niet te laten vaccineren, en zullen het belang van de aan hun zorgen toevertrouwde patiënten daarbij in het oog houden.

In het Gezondheidsraadadvies 'vaccinatie tegen het H1N1 virus' wordt ook zorgpersoneel die werken met risicogroepen