Eindelijk afspraken over reorganisatie ORBIS

op .

2 november is er overleg geweest tussen de raad van bestuur en werknemersorganisaties waarbij de volgende afspraken zijn gemaakt.2 november is er overleg geweest tussen de raad van bestuur en werknemersorganisaties waarbij de volgende afspraken zijn gemaakt.

    De peildatum wordt vastgesteld op 1-12-09

    In de 1e week van december start de reorganisatie

    Onder voorbehoud van de financiering vind de effectuering van het addendum plaats vanaf 01-01-10. Als de  financiering niet rond is gelden de gemaakte kaderafspraken met betrekking tot de herplaatsing van personeel volgens het afspiegelingsprincipe tot dat de financiering wel rond is. Daarna gelden de gemaakte kadeafspraken in het addendum.

    De positie van werknemers kan door ORBIS tot 01-04-10 worden gegarandeerd.

    De looptijd van het addendum blijft tot 9 maanden na ondertekening.