Onderzoek naar kwaliteit branche-erkende verkorte kraamopleiding afgerond

op .

De branche- erkende verkorte kraamopleiding is dit jaar in opdracht van de sociale partners in de Verpleeg-, verzorgingshuizen, Thuis- en Kraamzorg geëvalueerd. Belangrijke vraag hierbij was of zij vinden dat deze opleiding opleidt tot volwaardig startende kraamverzorgenden die beschikken over de competenties zoals omschreven in het beroepcompetentieprofiel.
Aan het onderzoek hebben 40 kraamzorgorganisaties en 92 verkort opgeleide kraamverzorgenden meegewerkt, zij hebben allen een vragenlijst ingevuld. Daarnaast is voor de evaluatie gebruik gemaakt van de uitkomsten uit de jaarlijkse monitor en werkbezoeken, die onderdeel uitmaken van de erkenningsregeling.

Het onderzoek laat zien dat zowel kraamzorgorganisaties als kraamverzorgenden op veel punten tevreden zijn over de kwaliteit van de branche-erkende verkorte opleiding kraamzorg. Ook blijkt uit de resultaten dat de verkorte kraamopleiding een duidelijke meerwaarde heeft: de helft van de ondervraagde kraamverzorgenden geeft aan geen opleiding tot kraamverzorgende zou zijn gestart als de verkorte opleiding niet had bestaan. Wel laat het onderzoek een aantal gewenste verbeteringen zien. Deze zijn vooral inhoudelijk en liggen onder andere op het vlak van het verlenen van partusassistentie en het begeleiden van de kraamvrouw bij borstvoeding. Om de verbeteringen te kunnen doorvoeren zal er een addendum aan het kwalificatie- en competentieprofiel van kraamverzorgende worden gevoegd. Het addendum zal t.z.t worden geplaatst op www.vvtopleidingen.nl. Ook zijn op basis van het onderzoek concrete aanbevelingen voor zowel opleiders als kraamzorgorganisaties opgesteld.

Bron: AenO VVT