Tarieven kraamzorg omlaag: kraamzorg in achterstandssituaties ernstig bedreigd

op .

De NZa heeft besloten de maximum tarieven voor kraamzorg te verlagen.

Dkraamzorg-01eze tarieven waren al niet toereikend voor zorg in achterstandssituaties en als gevolg van deze maatregel worden kraamzorgorganisaties in achterstandswijken in hun voortbestaan bedreigd. En dit betekent dat mensen in achterstandsituaties waarschijnlijk niet langer gebruik kunnen maken van kraamzorg, terwijl juist zij dit zo hard nodig hebben.

Volgens de NZa zou uit uit het kostenonderzoek kraamzorg van bureau Significant blijken dat de huidige tarieven voor kraamzorg voldoende kostendekkend zijn, omdat kraamzorgorganisaties volgens dit onderzoek gemiddeld 1,5% nettomarge halen. Maar het spreekt voor zich dat kraamzorgorganisaties gezonde nettomarges nodig hebben om goed te kunnen opereren. Als de zorg door de verlaging van de maximumtarieven niet meer geleverd kan worden komt vooral de kraamzorg in achterstandssituaties in de knel.

Relatie met babysterfte

ActiZ pleit al veel langer voor dat kraamzorgorganisaties een hoger kraamzorgtarief krijgen voor de zorg die zij leveren in achterstandswijken. Een tarief dat verloskundigen en huisartsen al langer hebben. Wij vinden het vreemd en onverklaarbaar dat dit hogere tarief er nog steeds voor kraamzorg niet is, terwijl de waarde en het effect van goede kraamzorg bij deze gezinnen heel groot is. Om de relatief hoge babysterfte in Nederland te verlagen, is de Stuurgroep zwangerschap en geboorte van mening dat kraamzorg juist in achterstandssituaties extra aandacht moet krijgen. Het zijn met name die gezinnen die weinig kraamzorg afnemen, terwijl zij -in het kader van preventie- dit juist hard nodig hebben.

Inzet ActiZ

ActiZ, BTN en zorgverzekeraars vragen de NZa dan ook om tot kostendekkende tarieven te komen. ActiZ heeft samen met BTN op 29 november 2012 al bezwaar aangetekend bij de NZa tegen deze - in onze ogen - op onjuist onderzoek en op onjuiste conclusies gebaseerde verlaging van het tarief.

Bron: ActiZ