Geen cao Kraamzorg

op .

Met een grote meerderheid van stemmen hebben de leden van de vakbonden betrokken bij de cao Kraamzorg aangegeven niet in te stemmen met het onderhandelaarsakkoord met BO-geboortezorg.