Update pensioenpremie en hoogte pensioen

op .

Wat verandert er voor u in 2017?
Op 11 november heeft het bestuur van PFZW besloten de premie
voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen niet te verhogen in 2017. Deze blijft gelijk op 23,5%.