Medezeggenschap werktijden in de VVT wijzigt

op .

In september en oktober worden op vier plaatsen in het land opnieuw workshops georganiseerd voor alle medewerkers die een rol hebben bij het verschuivingsproces rondom de zeggenschap van werktijden in de VVT.