Alle cao-afspraken umc’s in nieuwe gratis app

op .

De app bevat bijvoorbeeld tools om te berekenen wat maandelijks de opbouw is van het Persoonlijk Budget en de omvang van de Toelage Onregelmatige Dienst (TOD). Bovendien geven FAQ’s antwoord op vragen zoals ‘Wat moet ik doen als ik ziek ben?’ en ‘Wat is kortdurend zorgverlof en wanneer mag ik dat opnemen?’

Onderhandelaarsakkoord VVT

op .

Drie bonden (CNV Zorg & Welzijn, NU´91 en FBZ, waaronder de VHP-Zorg) hebben een onderhandelaarsakkoord gesloten voor werknemers in de verpleging, verzorging en thuiszorg. Daarmee krijgen zij een goede loonsverhoging, een eenmalig geldbedrag in 2016 én 2017 en een volledige 13e maand.

Eindbod Cao Gezondheidscentra

op .

FBZ, waaronder de VHP-Zorg en FNV Zorg & Welzijn hebben de afgelopen tijd met werkgeversvereniging InEen onderhandeld over een nieuwe Cao Gezondheidscentra/Arbeidsvoorwaardenregeling Huisartsen in Gezondheidscentra (AHG).